Szybka ścieżka – cel wspieranie rozwoju

Mimo tego, że z natury jesteśmy narodem bardzo kreatywnym, to jednak myśl innowacyjna polskiej gospodarki znajduje się daleko za gospodarkami innych państw europejskich. Nasz rozwój następuje w zbyt wolnym tempie, by móc rywalizować z innymi, bardziej konkurencyjnymi gospodarkami.

Stymulowanie rozwoju

Aby móc znaleźć rozwiązanie tego problemu, warto zadać sobie trud i znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, można wywnioskować, że polskim przedsiębiorcom brakuje odpowiedniego zaplecza, które mogłoby im służyć do realizowania działań pozwalających na wdrożenie na rynku nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych.

Próbą rozwiązania tego problemu jest szybka ścieżka (o której również tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/), czyli działanie realizowane w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/). Zapewnia ono możliwość pokrycia części kosztownych prac badawczych, pozwalających na opracowanie koncepcji innowacyjnych technologii i produktów.