Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zostało utworzone, by objąć wsparciem projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R, zarówno tych przeprowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, jak i tych nabytych. Spełniony musi być jednak warunek, by prowadziły one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług.

Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie?

Przedmiotem dofinansowania mogą być również objęte:

 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R
 • i wydatki inwestycyjne, które bezpośrednio są związane z komercjalizacją wyników B+R.
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zostało utworzone, by objąć wsparciem projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R, zarówno tych przeprowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, jak i tych nabytych

Autor zdjęcia: FMG2008

Elementem projektu, kwalifikującego się do uzyskania dofinansowania może być również opracowanie projektu wzorniczego.

Warunki

Aby firma mogła uzyskać dofinansowanie, przy analizie wniosku brane będzie pod uwagę to, czy projekt wpisuje się w obszary wskazane w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (w skrócie KIS), bądź też, czy przyczyni się on do ich rozwoju. O dofinansowanie mogą się starać jedynie projekty, cechujące się innowacyjnością produktową minimum na skalę ogólnokrajową.
Beneficjenci mogą być:

 • mikro przedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • i średni przedsiębiorcy.

Kwoty udzielanego dofinansowania

W ramach Poddziałania Badanie na rynek, ubiegać można się o dofinansowanie w następujących kwotach:

 • Część badawcza max – 450 tysięcy złotych.
 • Część doradcza max– 500 tysięcy złotych.
 • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna – dofinansowanie max– 20 milionów złotych.

Jeśli chodzi z kolei o wysokość kosztów kwalifikowalnych, to przedstawiają się one w następujący sposób:

 • Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu – 50 milionów euro.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 10 milionów złotych.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na eksperymentalne prace rozwojowe – 1 milion zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na doradztwo – 1 milion złotych.

Poziomy udzielanego dofinansowania przedstawiają się za to w następujący sposób:

 • część badawcza – max 45% w przypadku małego przedsiębiorcy i 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy.
 • część doradcza – max 50%.
 • część inwestycyjna – poziom dofinansowania zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, maksymalnie do 70%).