Plan działania w biznesie

Każdy z nas zapewne ma świadomość tego, że w życiu, a w szczególności w biznesie należy mieć plan działania. W praktyce bowiem, zdanie się na działanie przypadku i brak skonkretyzowanego planu jest równoznaczne z wkroczeniem na drogę prowadzącą do spektakularnej porażki. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem na to, by się tego wystrzec, jest opracowanie biznes planu.

Biznes plan Poznań to nic innego, jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przedsiębiorcy i zaplanowanie działań firmy, najlepiej krok po kroku

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Biznes plan to nic innego, jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przedsiębiorcy i zaplanowanie działań firmy, najlepiej krok po kroku (więcej: http://www.strategor.pl/biznesplany/). Aby taki plan działania okazał się efektywny, powinien zawierać w sobie opis zarówno krótko, jak i długoterminowych celów posiadanych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem oferowanych przez niego produktów (towarów lub usług), dokonawszy przy tym analizy istniejących możliwości rynkowych, z uwzględnieniem środków i nakładów pozwalających na osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu i konkretnych warunkach.

Po co pisze się biznes plan?

Najważniejszą funkcją biznes planu jest dostarczenie przedsiębiorcy niezbędnych informacji, służących do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej jego firmy. Decyzje te dotyczyć mogą zarówno rozpoczęcia, jak i zaniechania prowadzenia danej działalności, bądź też aktywności biznesowej (na przykład wprowadzenia nowego produktu na rynek).

Wcale nie tak rzadko zdarza się bowiem tam, że dane przedsięwzięcie zdaniem przedsiębiorcy ma szanse powodzenia, jednak po przeprowadzeniu wnikliwej analizy okazuje się, że jest całkowicie nieopłacalne, nierentowne i nierealne. Można więc powiedzieć, że dobrze opracowany biznes plan może uchronić przedsiębiorcę przed poniesieniem sromotnej klęski.

Zaznaczyć należy także, że nierzadko biznes plan staje się także niezbędnym wymogiem w momencie gdy przedsiębiorca stara się uzyskać dodatkowe finansowanie. Wymagany jest więc między innymi w:

  • urzędzie gminy,
  • urzędzie pracy,
  • banku,
  • i od innych instytucji finansujących.

Błędem jest jednak sprowadzanie biznes planu jedynie do czysto formalnego wymogu. Tak jak wspomniano bowiem wyżej, brak planu działania w biznesie, to prosta droga do poniesienia dotkliwej porażki.

Jak powinno się pisać biznes plan?

Przy opracowywaniu biznes planu należy stosować pewne wymogi. Jego układ i konstrukcja powinny być zachowane, niezależnie od tego, czy biznes plan Poznań tworzony jest na potrzeby własne, czy celem przedstawienia go podmiotowi zewnętrznemu. Z pewnością, przestrzegać należy zasady, by sporządzony był on w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób, które będą zapoznawały się z zawartą w nim treścią.

Choć nie istnieje jeden wzorzec, według którego należy tworzyć biznes plan, to jednak istnieje kilka standardowych układów, według których najczęściej jest on sporządzany.