Autor zdjęcia: leyrlo☂

Informatyzacja firmy – wymóg współczesnych czasów

Ciężko obecnie wyobrazić sobie firmę, która mogłaby funkcjonować bez odpowiedniego oprogramowania i systemów umożliwiających na przykład przekazywanie sobie informacji pomiędzy pracownikami różnych działów w obrębie danej organizacji. Informatyzacja jest faktem. Postęp idzie jednak do przodu w zastraszającym tempie, w związku z tym, firma również musi zmieniać się w tym obszarze dopasowując się do bieżących wymogów rynkowych. Czytaj cały

3093096757_81567dc0e7_b_plan

Analiza ryzyka w studium wykonalności

Przeprowadzanie analizy ryzyka w studium wykonalności jest obowiązkowe dla tak zwanych „dużych projektów” i wymagane przepisami prawa, na podstawie artykułu 40 Rozporządzenia 1083/2006. Analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym zmiennym zidentyfikowanym na etapie analizy wrażliwości właściwego dla ich charakteru i specyfiki rozkładu prawdopodobieństwa i oszacowaniu rozkładu prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności dla całego projektu poddawanego analizie. Czytaj cały

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Doradcy – zajęcie na miarę XXI wieku

Świat współczesny osiągnął specyficzny poziom rozwoju – z jednej strony jesteśmy społeczeństwem, które hołduje wszelkim nowościom w zakresie zarówno mody, jak i nowinek technologicznych, jakie wprowadza się w życie w każdej niemal dziedzinie, z drugiej – mimo starań o osiąganie coraz wyższego poziomu rozwoju, wykształcenia czy wiedzy, wciąż potrzebujemy innych ludzi, którzy wiedzą specjalistyczną wspierają nasze działania w zakresie leżącym poza naszymi umiejętnościami. Czytaj cały