Autor zdjęcia: photographer Mia Felicita Bertelli

Kryteria, które należy spełnić, aby Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premię technologiczną

Kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) powiązany jest ściśle z ubieganiem się o przyznanie i wypłatę dotacji w formie premii technologicznej. Organem władnym w tej kwestii jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją, która:

  • ocenia złożony przez przedsiębiorcę wniosek o dofinansowanie,
  • monitoruje przebieg inwestycji technologicznej,
  • wypłaca premię technologiczną. Czytaj cały