Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Kryteria oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek

Badania na Rynek to działanie, w którym instytucją zajmującą się oceną dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP). Kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie są bardzo zaostrzone. Kluczowe znaczenie mają tu zasadniczo dwa czynniki, a konkretnie: Czytaj cały

Autor zdjęcia: FMG2008

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zostało utworzone, by objąć wsparciem projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R, zarówno tych przeprowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, jak i tych nabytych. Spełniony musi być jednak warunek, by prowadziły one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług. Czytaj cały