Czy stać mnie na consulting?

Consulting to niewątpliwie pakiet wielu korzyści, które może odnieść przedsiębiorca, który zdecyduje się na współpracę z tego rodzaju organizacją. To przede wszystkim uzdrowienie firmy i usprawnienie jej działań rynkowych. W zależności od potrzeb, doradcy i konsultanci biznesowi mogą koncentrować się wokół działań związanych ze strukturą samej firmy (audyty, działania związane z restrukturyzacją, etc.), lub też jej poczynaniami rynkowymi (wkroczenie na nowe rynki, zmiana profilu działalności, wejście w spółki z innymi podmiotami, etc). Tak naprawdę możliwości jest tu bardzo dużo, w zasadzie nie ma obszaru i sfery związanej z funkcjonowaniem firmy, w której konsulting nie okazałby się pomocny (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/).

Koszt usług doradców biznesowych i pakiet korzyści możliwych do uzyskania

Consulting to niewątpliwie pakiet wielu korzyści, które może odnieść przedsiębiorca, który zdecyduje się na współpracę z tego rodzaju organizacją

Autor zdjęcia: danielfoster437

Nie ma stałego cennika, czy też taryfikatora określającego koszt usług firm doradczych i konsultingowych. Nie oznacza to jednak, że panuje w tym obszarze całkowita dowolność. Cena zależy przede wszystkim od stopnia trudności problemu, do rozwiązania, którego doradcy zostali zaangażowani. To z kolei przekłada się na czas, jaki muszą oni na to poświęcić. Biorąc pod uwagę stawkę dniową wynoszącą od kilkuset złotych do nawet kilkuset euro za dzień pracy doradcy, ustala się koszt wykonania tego rodzaju usługi. Taka sumaryczna kwota dla wielu przedsiębiorców wydawać się może horrendalnie wysoka, dlatego nie decydują się na nawiązanie współpracy z firmami doradczymi. W konsekwencji, samodzielnie starają się uporać się z problemami pojawiającymi się w ich firmach, co udaje im się wykonać z lepszym, lub też  gorszym skutkiem. Najczęściej jednak, mimo usilnych prób i pełnego zaangażowania przedsiębiorcy, uzyskany rezultat bywa niesatysfakcjonujący. To przekłada się na wyniki uzyskiwane przez firmę. Ciężko z czasem odwrócić skutki takich poczynań w czasie. Firma znajdująca się na słabej pozycji z pewnością z dnia na dzień nie odbuduje swojego wizerunku, zwłaszcza, że konkurencja nie śpi.

Analiza „za i przeciw”

Z tego właśnie względu nie można ewentualnej współpracy z firmą doradczą i konsultingową analizować tylko i wyłącznie w kontekście kosztu, jaki musimy z tego tytułu ponieść. To, bowiem ściśle powiązana z jednej strony ze stratami, które możemy ponieść na skutek nie podjęcia w czasie odpowiednich działań i korzyściami, jakie możemy osiągnąć, gdy w porę podejmiemy taką fachową interwencję. Tylko postrzeganie takich zagadnień w szerokim spektrum analizy problemu pozwoli, bowiem na wyciągnięcie odpowiednich, należytych wniosków. I to one powinny być głównymi przesłankami do podejmowania określonych decyzji.