Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Kryteria oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek

Badania na Rynek to działanie, w którym instytucją zajmującą się oceną dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP). Kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie są bardzo zaostrzone. Kluczowe znaczenie mają tu zasadniczo dwa czynniki, a konkretnie: Czytaj cały