Autor zdjęcia: FMG2008

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek zostało utworzone, by objąć wsparciem projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R, zarówno tych przeprowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, jak i tych nabytych. Spełniony musi być jednak warunek, by prowadziły one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług. Czytaj cały