autor:  Sebastiaan ter Burg

Konsulting – usługi krojone na miarę

W języku prawnym i potocznym angielskie słowo consulting jest w obecnych czasach używane jako synonim doradztwa wszelkiego rodzaju. Nic więc dziwnego, że możemy spotkać się więc z konsultingiem finansowym lub doradcami finansowymi, co w praktyce oznacza te same działania.
Konsulting poznań jest więc umową o doradztwo, charakteryzującą się neutralnością, obiektywizmem oraz bezwzględną dyskrecją. Czytaj cały