Autor zdjęcia: DesignRecipe

Wpływ powołania struktur Unii Europejskiej na rozwój konsultingu w Europie

Powołanie do życia 1 listopada 1993 roku Unii Europejskiej stanowiło bez wątpienia bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego Europy. Jako wspólnota międzynarodowa Unia funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku na mocy Traktatu Lizbońskiego. Jej poprzedniczkami były trzy podobne organizacje, które zapoczątkowały ideę późniejszej integracji europejskiej, która narodziła się wkrótce po II wojnie światowej. Już w 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która była pierwszą organizacją, która zwracała uwagę na potrzebę integracji w powojennej Europie. Europa poprzez Unię Europejską przemówiła jednym głosem, co stanowi niewątpliwie przełomowy moment w dziejach całego naszego kontynentu. Czytaj cały