3093096757_81567dc0e7_b_plan

Analiza ryzyka w studium wykonalności

Przeprowadzanie analizy ryzyka w studium wykonalności jest obowiązkowe dla tak zwanych „dużych projektów” i wymagane przepisami prawa, na podstawie artykułu 40 Rozporządzenia 1083/2006. Analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym zmiennym zidentyfikowanym na etapie analizy wrażliwości właściwego dla ich charakteru i specyfiki rozkładu prawdopodobieństwa i oszacowaniu rozkładu prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności dla całego projektu poddawanego analizie. Czytaj cały